Keď nevládzeš, pridaj!

Bežci Vk o.z.

O nás

Občianske združenie Bežci VK vzniklo v roku 2016 s cieľom športovej prípravy detí, mládeže a dospelých. Spolupracuje intenzívne s odbornými inštitúciami a s inými občianskymi združeniami podobného zamerania a taktiež sa snaží o podporu a rozvoj aktivít súvisiacich s rekreačným behom a tiež o organizáciu bežeckých pretekov. Prvotná idea občianskeho združenia bola venovať sa činnostiam spojeným s behom a v roku 2018 sa cieľ združenia rozšíril aj o rozvoj nordic walkingu. Počet členov občianskeho združenia sa rozrastá čo je citeľné aj na športových podujatiach, kde majú Bežci VK zastúpenie.

Partneri